Hotels Near Quận Gò Vấp
Search for hotels in Ho Chi Minh City (9 km south), Thuan An (11 km north) and Thu Dau Mot (15 km north).
121, Lê Thị Hồng, Phường 17, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh
+84 8 3895 1999
1421 Phan Văn Trị, 10
+84 8 6681 4103
358/12M, phường 16
+84 127 488 6102
Rated 4.1 of 5
78 Lê Đức Thọ, phường 7, tp. Hồ Chí Minh
+84 8 6295 6360
531 Nguyen Oanh Street, Ward 17, Ho Chi Minh City
+84 8 3984 6789
353/28 Pham Ngu Lao st., Ho Chi Minh City
+84 8 3920 8717
6C Duong Quang Ham, Go Vap District, Ho Chi Minh City
32/7, Lê Văn Thọ, phường 11, Hồ Chí Minh
+84 98 477 35 38
126 Số 20, phường 5
+84 8 7307 0126
Rated 3.4 of 5
39a Hà Huy Giáp, Thạnh Lộc, 12
+84 8 3716 6166
145 Bạch Đằng, 2, Hồ Chí Minh
+84 97 308 50 05
Rated 3.5 of 5
Đối diện đồn công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất, Bạch Đằng, Phường 2, Hồ Chí Minh
+84 8 3547 4139
153 Bạch Đằng, Phường 2, Hồ Chí Minh
+84 8 6289 7267
138B Le Loi , Go Vap District, Ho Chi Minh City
+84 8 3994 1343
20 Yên Thế, 2
+84 8 3842 2790
63 Bạch Đằng, 15
+84 8 6296 8662
33 Bạch Đằng, Phường 2
+84 8 3846 3999
Số 7 ( No. 7), Bạch Đằng, Tan Binh District (Quan Tan Binh), Hồ Chí Minh
+84 8 3547 2625
45/5 Hong Ha Street, Ward 02, Tan Binh District, Ho Chi Minh City
+84 94 944 89 89
15/14 Hồng hà, Phường 2
+84 8 3848 6731
Quận Gò Vấp Resources
Also in Southern Vietnam
A journey is best measured in friends, rather than miles. - Tim Cahill
Listings by Diadiem.com. Powered by Mapcarta. About Around Guides.
Photos provided by Panoramio under the copyright of their owners.